Qashqai
Acenta

19 120,- €
PÔVODNE 22 120,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta + balík DESIGN

č.v. 512000723

Predvádzacie vozidlá
512000723
zľava
14%

Qashqai
Acenta

21 590,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta

č.512002778,-2779

Skladové vozidlá
512002778

Qashqai
Acenta

21 590,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta

č.v. 512002732,-3365

Skladové vozidlá
512002732

Qashqai
Acenta

21 680,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta
č.v. 512002719,-2733,-2734

Skladové vozidlá
512002719

Qashqai
Acenta

21 680,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta

č.v. 512002753, -2777

Skladové vozidlá
512002753

Qashqai
Acenta

22 030,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta + balík DESIGN

č.v. 512003105,-3106.-3107,-3318,-3319

Skladové vozidlá
512003105

Qashqai
Acenta

22 030,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta + balík DESIGN

č.v. 512002703

Skladové vozidlá
512002703

Qashqai
Acenta

22 030,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta + balík DESIGN

č.v. 512004053,-4054

Skladové vozidlá
512004053

Qashqai
Acenta

22 030,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta + balík DESIGN

č.v. 512002686

Skladové vozidlá
512002686

Qashqai
Acenta

22 030,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta + balík DESIGN

č.v. 512003259,-4052

Skladové vozidlá
512003259

Qashqai
Acenta

22 120,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta + balík DESIGN

č.v. 512002592,-2594

Skladové vozidlá
512002592

Qashqai
Acenta

22 120,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta + balík DESIGN

č.v. 512003055,-3357

Skladové vozidlá
512003055

Qashqai
Acenta

22 120,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k Acenta + balík DESIGN

č.v. 512003124,-3125,-3654,-3656

Skladové vozidlá
512003124

Qashqai
COMFORT Edition

22 290,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k COMFORT Edition

č.v. 512003204,-4049,-4050

Skladové vozidlá
512003204

Qashqai
COMFORT Edition

22 590,- €
Bratislava

COMFORT Edition

č.v. 512003207,-3660

Skladové vozidlá
512003207

Qashqai
COMFORT Edition

22 680,- €
Bratislava

1,3DIG-T 140k COMFORT Edition

č.v. 512003201

Skladové vozidlá
512003201