ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH A ĎALŠÍCH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Na tejto stránke nájdete prehľad princípov spracovania údajov našou spoločnosťou ako aj importérom vozidiel Nissan Sales Central & Eastern Europe.

1. Kto spracováva Vaše údaje?

Vaše údaje spracováva spoločnosť ANRAcar a.s., Panónska cesta 45, 851 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 7327/B, IČO: 357333357, DIČ: 2021352773, IČ DPH: SK2021352773, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( ďalej len GDPR ).

2. Aké údaje osobné údaje spracovávame?

Spracovávame tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • číslo občianskeho preukazu a číslo vodičského preukazu ( iba v prípade zapožičania náhradného vozidla )

3. Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracovávame za účelom poskytovania a zlepšenia našich služieb ktoré Vám poskytujeme. Môže vzniknúť potreba kontaktovať Vás za účelom:

 • upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti STK a EK
 • pripomenutie dohodnutého termínu návštevy servisu
 • ponuka zliav na vybrané produkty a služby

4. Ako dlho spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

5. Aké mám podľa GDPR práva?

 • vziať súhlas kedykoľvek späť

 • požadovať od Správcu informáciu, aké osobné údaje o Subjekte spracováva
 • požadovať od Správcu vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať od Správcu vymazanie týchto osobných údajov
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

6. Ako si môžem právo uplatniť?

Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu na adresu gdpr @ anracar.sk .

7. Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez Vášho súhlasu?

Áno, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu ale iba za účelom poskytnutia služby alebo produktu.

8. Vzor udelenia súhlasu so spracovaním osobných súhlasov pre ANRAcar

9. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete udeliť aj importérovi

Samostatný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete udeliť aj importérovi Grand Automotive Central Europe Kft. Csorsz utca 49-51.Budapest.

Vzor súhlasu aj prílohy z informáciami tu:

Spotlight